Delivering Seamless Payment Experiences

ให้การทำธุรกิจของคุณง่ายขึ้นด้วยระบบรับชำระเงินออนไลน์ที่ทันสมัยเพื่อส่งมอบประสบการณ์การชำระเงินแบบไร้รอยต่อแก่ลูกค้า

Delivering Seamless Payment Experiences

Simplify your business with all the right tools to accept online payment and provide excellent customer experience.

กรุณากรอกข้อมูลที่นี่

ท่านใช้บริการรับชำระเงินออนไลน์อยู่หรือไม่ *

Our Valued Merchants

ผู้ใช้บริการของเรา

Transforming Your Digital Payment Experiences

คุณสมบัติต่างๆ

เชื่อมต่อง่ายไม่ซับซ้อน

บริการเชื่อมต่อกับระบบตะกร้าสินค้าออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในตลาดเช่น Shopify WooCommerce Magento และอีกมากมาย

ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย

ร้านค้าสามารถรับชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ผ่านระบบชำระเงิน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก

รายงานการชำระเงินแบบวิเคราะห์

สามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเชิงลึกได้แบบ Real-time เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที

ระบบป้องกันการทำรายการทุจริต

เรามีระบบเพื่อช่วยร้านค้าในการตรวจสอบรายการรับชำระเงินเพื่อลดความถี่และความความรุนแรงของการให้ข้อมูลหรือทำธุรกรรมทุจริต

มีมาตรฐานความปลอดภัย

ได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS Level 1 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของระบบชำระเงินขั้นสูงสุด

ทีมลูกค้าสัมพันธ์

เรามีฝ่ายให้คำปรึกษาบริการร้านค้าเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วตลอดการใช้งาน

ช่องทางการชำระเงินของเรา

ต่อยอดธุรกิจกับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย

ทั้งบัตรเครดิต เดบิต อินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง วอลเล็ททั้งในประเทศ

และต่างประเทศ  ผ่อนชำระ  รวมทั้งระบบบิลเพย์เมนท์

หากสนใจบริการของเราสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

หากสนใจบริการของเราสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม